TEAM Terminal Home Historie Schepen Nieuws Foto's Vacatures Links Route
Picture

Wetgeving, certificering, normering, aanschaf, onderhoud, reparatie: Alles over ATEX

Eind november rondde TEAM Terminal met succes de ATEX-audit af. De ATEX-wetgeving beperkt het gevaar op gas-, damp- en stofexplosies bij het gebruik van elektrische en mechanische apparaten. Maar ook bij aanschaf, onderhoud en reparatie speelt ATEX een belangrijke rol. Het woord is aan ATEX-vraagbaak
E & I Technician, Kees de Vos van Stork Industrial Services en Supervisor Maintenance, Kees Rehorst.

Meestal wordt gedacht dat een explosie zich alleen voordoet indien direct vuur aanwezig is. Het gevaar van bijvoorbeeld hete oppervlakken, mechanische vonken, elektrische installaties en elektrisch materieel wordt vaak over het hoofd gezien. Toch kunnen explosies zich overal binnen een bedrijf voordoen, bijvoorbeeld bij productie, overslag, transport van verf, olie- en smeermiddelen, batterijen en accu's, reinigingsmiddelen of plastic. Juist hiervoor is de ATEX-wetgeving in het leven geroepen.

ATEX-zones en normeringen

ATEX stelt in explosiegevaarlijke (ATEX-)omgevingen extra eisen aan (elektro)technische installaties om explosies te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Het toepassen en monteren van de juiste materialen en componenten speelt hierbij een grote rol, maar ook goede onderhouds- en veiligheidsprocedures zijn erg belangrijk. Door bedrijven op te delen in verschillende ATEX-zones kunnen voor elke zone de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Voor elke zone gelden weer andere maatregelen en veiligheidsniveaus. Met het afronden van de ATEX-audit, eind vorig jaar, voldoet TEAM Terminal officieel aan alle ATEX-normeringen.

Hoe nu verder?

Voor het antwoord op deze vraag moet je binnen TEAM Terminal bij twee mensen zijn: Supervisor Maintenance, Kees Rehorst en
E & I Technician, Kees de Vos. Kees Rehorst is al langere tijd als ATEX-coördinator verantwoordelijk voor het ATEX-project binnen TEAM. Begin dit jaar kreeg hij op technisch vlak officieel ondersteuning van Kees de Vos, die binnen TEAM is aangesteld als ATEX-deskundige.

ATEX-aanspreekpunt TEAM

Kees de Vos volgde het afgelopen jaar diverse trainingen en cursussen en is binnen TEAM Terminal het belangrijkste ATEX-aanspreekpunt. “Momenteel ben ik feitelijk werkzaam als technicus voor de urgente storingen, inclusief call-out diensten,” aldus Kees, die namens Stork Technical Services bij TEAM actief is.

Hoe ben je op het ATEX-terrein beland?

“Enkele jaren heeft een externe onderneming tien procent van het bedrijf doorgelicht ten aanzien van ATEX. Als gevolg daarvan ben ik door TEAM gevraagd om nieuwe rotork-aandrijvingen op hun afsluiters te plaatsen. Dat is inmiddels bij ongeveer zestig procent van de afsluiters gebeurd. Vervolgens ben ik met collega’s steeds meer invulling gaan geven aan het ATEX-verhaal, met als uiteindelijk resultaat dat TEAM goed door de audit van de overheid is gekomen. Inmiddels heb ik eind vorig jaar met goed resultaat een tweedaagse cursus ‘ATEX voor deskundigen’ gevolgd. Voorts hebben TEAM-medewerkers van Krook V&G Services een advanced ATEX-training gehad. Verder staat voor dit jaar nog een weekcursus op de planning.”

Wat is de impact van ATEX voor TEAM Terminal?

“Voor een organisatie als TEAM heeft de ATEX-wetgeving behoorlijke impact. Vorig jaar is het vijftigjarig bestaan gevierd. Dit impliceert dat sommige apparatuur al gauw dertig tot veertig jaar oud is. Op elektrisch gebied zijn er al langer regels omtrent explosiegevaar, waardoor in de loop der jaren veel is gedaan aan preventie. Maar mechanisch is er nog steeds veel te winnen. Alle apparatuur wordt gemonitord en de verzamelde informatie wordt centraal opgeslagen in het EMMS. (Equipment Maintenance Management Systeem). Waar nodig wordt voortdurend gekeken of oude apparatuur nog aan de ATEX-normen voldoet en of reparatie volgens de ATEX-normering überhaupt nog mogelijk is.”

Onderhoud en reparatie

Welke rol speelt ATEX bij reparatie, onderhoud en de aanschaf van nieuwe apparatuur?

Kees Rehorst: “De behaalde resultaten wil je natuurlijk behouden. Dit betekent dat we ook bij de aanschaf en reparatie van installaties aan de ATEX-richtlijnen gebonden zijn. We werken voor wat betreft reparaties aan apparatuur als rotating equipment vanaf nu ook alleen nog maar met ATEX-gecertificeerde bedrijven, of het nu gaat om een leverancier, een onderhoudsbedrijf of een reparateur.” Klinkt logisch, apparatuur die voldoet aan de ATEX-normeringen laat je niet op de oude manier repareren of onderhouden. Maar er is meer. “Net als bij een ISO-certificering moet je ook kunnen aantonen dat je aan de normen voldoet,” aldus Kees Rehorst. “Je moet van alles een ‘history’ bijhouden zodat je zwart op wit kunt aantonen dat je je aan de ATEX-normering houdt. Is het onderhouds- of reparatiebedrijf ATEX-gecertificeerd? Zijn de installaties volgens het vereiste onderhoudsschema en volgens de fabrieksvoorschriften onderhouden? Welke materialen zijn bij onderhoud en reparatie gebruikt? Enzovoort, enzovoort. Kortom, best wat extra werk om aan alle veiligheidseisen van de overheid te voldoen.”

Aanschaf nieuwe apparatuur

Hoe zit het met de aanschaf van nieuwe apparatuur?

Ook dan is het een en al ATEX wat de klok slaat. En ook hierbij speelt ATEX-deskundige, Kees de Vos, een rol van betekenis. Kees zal worden betrokken bij de MOC-Commissie om met een ‘ATEX-bril’ naar de aankoop van nieuwe apparatuur te kijken.