TEAM Terminal Home Historie Schepen Nieuws Foto's Vacatures Links Route
Picture

Een vleugje historie

In 1962 opent Caltex een terminal in het Europoort gebied. Een tweetal tanks worden gebouwd. Deze opslagtanks voor ruwe aardolie dienen als voedingstanks voor de Caltex raffinaderij in Pernis. De reden voor de bouw van de opslagtanks in Europoort was van financiele aard. De raffinaderij in Pernis was gelegen aan de 2e Petroleumhaven, hier konden geen grotere schepen komen vanwege hun diepgang. Op Europoort konden deze grotere tankers wel komen. Na 2 jaren vindt er een uitbreiding plaats. Esso wordt partner. De naam verandert in CEM. Voor Esso is de terminal van belang vanwege haar Botlek raffinaderij.

Het aantal tanks is inmiddels toegenomen tot 33. Alle tanks hebben drijvende daken. Dat wil zeggen het dak rust op de ruwe aardolie en niet als een vast dak boven op de tank gemonteerd is. Als het peil in de tank daalt, zakt het dak mee naar beneden en bij het opvullen van de tank gaat het dak weer omhoog. Zo komen er geen schadelijke gassen in de atmosfeer. Tevens is dit veiliger voor de terminal en haar omgeving. Indien er namelijk ruimte is tussen een vast dak en de ruwe aardolie kan er gasvorming ontstaan waardoor er explosiegevaar optreedt.

In 1967 wordt Caltex opgesplitst in Chevron en Texaco. Chevron wordt operator van de Europoort Terminal. De Chevron raffinaderij in Feluy (Belgie) wordt bevoorraad eveneens via de RAPL. In 1984 trekt Chevron zich terug uit West Europa. Texaco wordt de operator. De naam van de terminal verandert in TEM. In 1989 gaat de Texaco Raffinaderij Pernis met BP Raffinaderij Nederland (Europoort) de joint venture Nerefco aan. In 1994 verkoopt Texaco een deel van haar belang aan Aramco ( Saudi Arabian Oil Company), en wordt de naam gewijzigd in TEAM Terminal B.V. In de jaren na 1994 wordt de terminal volledig gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de tijd. Vele tanks krijgen een uitgebreide onderhoudsbeurt en er worden verbeteringen aangebracht, zoals een geavanceerde afdichting tussen het drijvende dak en de tankwand, meetapparatuur voor water op het dak en de modernste branddetectie en schuimblussystemen. Tanks worden inwendig van een 2-componenten coating voorzien welke corrosie van de tank voorkomt.

Om de terminal toegankelijk te maken voor nog grotere VLCC's (Very Large Crude Carriers) wordt bij een van de pieren de haven uitgebaggerd. De pieren worden voorzien van zogenaamde benaderingsapparatuur die tot op de centimeter nauwkeurig de positie van een schip tijdens het aanleggen en het uitlossen aangeeft.

Er wordt een nieuwe controlekamer gebouwd met de modernste digitale meet- en regelsystemen. Computers registreren alle tankstanden en verpompingen. In de zomer van 2007 komt het Texaco-deel van TEAM Terminal in handen van BP. De naam TEAM Terminal blijft ongewijzigd. Heden ten dage is TEAM Terminal een uiterst moderne opslag locatie voor ruwe aardolie. Toepassingen van nieuwe technologiën maken van de terminal een van de modernste op dit gebied. Een terminal die met een gerust hart de toekomst durft in te stappen.