TEAM Terminal Home Historie Schepen Nieuws Foto's Vacatures Links Route
Picture

De algehele renovatie van tank 964

Eind vorig jaar werd de beslissing genomen. Tank 964 wordt, na negentien jaar leegstand, volledig gerenoveerd. Het project gaat een jaar duren. In de eerste week van januari 2019 moet er weer crude in de tank staan. De voorbereidingen zijn inmiddels afgerond, het project loopt. TEAM Terminal werkt aan een van de grootste renovatieklussen uit haar bestaansgeschiedenis.

Project Manager, Willem de Groot, ingehuurd op parttime basis van TechnipFMC, staat aan het roer. Hij werkt met verschillende main contractors zoals Geldof Tankbouw, Persy Steel Protection PSP en Mistras Inspectie. Rondom Tanks volgt de werkzaamheden op de voet en houdt je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

19 Augustus 1999

De joumaalbeelden staan de mees¬ten van ons nog helder voor ogen. 19 augustus 1999. "Twee tanks van TEAM Terminal aan de Vijfde Petroleumhaven in Rotterdam staan in de brand," klinkt het op het NOS journaal. "Door een blikseminslag hebben de rubberen afsluitringen van de drijvende daken vlam gevat en zijn de oliedampen in de tank ontbrand." Anno 2018 tonen de dronebeelden van Falcker Inspections een verlaten tank 964 die er van boven af gezien extra leeg en desolaat uitziet. De beelden zijn eind 2017 gemaakt en maken deel uit van het advies dat Falcker ten behoeve van het project heeft uitgebracht. Falcker gaat daarmee verder dan alleen het maken van opnamen. Zij staan aan het front van de nieuwste innovaties op dit gebied waarbij met slimme zelflerende software ook direct oplossingen worden aangedragen en adviezen worden uitgebracht.

Tankinspectie met drones

TEAM Terminal werkt voor het eerst met Falcker samen. En zo klinkt op 7 april 2017 het zacht zoemende geluid van een drone boven het bedrijfsterrein. Twee operators voeren de vlucht uit. De werkzaam¬heden zijn gebonden aan strenge regelgeving en veiligheidsmaatre¬gelen. Er wordt met een AsTec Falcon 8 gevlogen. Dit is een achtmotorige drone, met drie onafhankelijke flight sensor data computersystemen. Aan boord van het toestel bevindt zich een redundant communica¬tiesysteem dat alle opdrachten van de operator aan de grond vertaald naar een actie. Eén operator bedient het besturingssysteem, terwijl een andere de drone nauwlettend volgt. Ook de drone zelf is uitgevoerd met allerlei veiligheidsfuncties. Zelfs als twee van de flight sensor data com¬putersystemen uitvallen en drie van de acht onafhankelijke motoren, blijft de drone stabiel vliegen. Weliswaar krijgt de operator bij elke faillure de melding en het advies om de drone te laten landen. Ook in de verbinding met het dronestation zouden dingen mis kunnen gaan. Mocht dat gebeuren, dan kan de drone op drie manieren zelf landen.

Schade tank 964

De schade aan de tank is aanzienlijk, maar nu pas wordt duidelijk wat er daadwerkelijk moet gebeuren. De basis (terp) moet hersteld worden en de bovenste twee ringen, die door de vuurbelasting vervormd zijn, moeten vernieuwd worden. Verder moet alle apparatuur zoals tankmixers, afsluiters en meetap­paratuur aangepast worden aan de huidige normen. Maar ook het volledige dak, de topbordes en de gehele bodem worden opnieuw aangebracht. Verder dient ook het leidingwerk geïnspecteerd en waar nodig hersteld te worden. Onder de bodem wordt met folie een zoge­naamde 'tweede line of defence' geplaatst. Deze folie zorgt ervoor dat een onwaarschijnlijke lekkage vroegtijdig gedetecteerd wordt. De klus moet binnen een jaar geklaard zijn en dat brengt uitda­gingen met zich mee. Indien nodig zal er in het weekend of in ploegendiensten gewerkt worden om zeker te stellen dat de opleverdatum wordt gehaald. Het weer vormt vooralsnog een onzekere factor. Er moeten onder meer diverse lagen coating worden aangebracht, onder geconditioneerde omstandighe­den. Daarom wordt in augustus 2018 een overkapping over de tank geplaatst door VTC (Vos Tank Covers). Weersgevoelige werkzaam­heden kunnen daardoor ongehin­derd doorgang vinden.

Wekelijkse projectmeeting

Project Manager, Willem de Groot, is sinds februari 2018 via Tech-nipFMC op parttime basis bij het project betrokken. Zijn hoofdtaken zijn het voorzitten van de wekelijkse projectmeeting en het bewaken van belangrijke projectonderdelen zoals planning, levertijden en projectbud¬get. Daarnaast overlegt hij met de stakeholders en is hij onder meer verantwoordelijk voor het beoorde¬len van meerwerken. Willem is ruim Air jaar bij TechnipFMC in dienst. Naast TEAM Terminal is hij sinds April 2015 ook gedetacheerd als Project Manager bij Zenith Energy Amsterdam Terminal (voormalige BP terminal). Ondertussen nemen de werkzaamheden rond tank 964 steeds meer toe. Waar ooit rust en stilte de boventoon voerden, heerst nu een en al bedrijvigheid. "Het project is inderdaad in volle gang," aldus Willem de Groot. "Het komende jaar wordt er met alle betrokken partijen hard aan gewerkt om de klus te klaren." Wat is op dit moment de status? "Het dak en de bodemplaten zijn inmiddels verwijderd. Geldof is nu druk bezig met het profileren van het bodemprofiel en het aanbren¬gen van de HDPE folie. Verder is in maart een start gemaakt met het verwijderen van de bovenste twee vervormde ringen." Op naar januari 2019 als tank 964 weer volledig in bedrijf wordt genomen. Zover is het echter nog lang niet. In komende uitgaven van Rondom Tanks houden we de ontwikkelingen bij en gaan we uit¬gebreid in op alle werkzaamheden rondom dit unieke project.