WAARSCHUWING / WARNING

27 April 2017

WAARSCHUWING

Er zijn op dit moment partijen in de markt die zich voordoen als vertegenwoordigers van ons bedrijf en die zodoende opslagcapaciteit op onze terminal voor met name Jet Fuel aanbieden.

Middels deze waarschuwing willen wij duidelijk maken dat TEAM Terminal GEEN opslagcapaciteit voor Jet Fuel heeft, zelf geen opslagcapaciteit aan derden verhuurt en ook geen banden heeft met andere terminals waar Jet Fuel of andere producten worden opgeslagen.

WARNING

At this moment there are parties who claim to be representatives of our company and by doing so are offering Jet Fuel storage capacity on our Terminal.

By means of this warning we want to make clear that TEAM Terminal has NO storage capacity for Jet Fuel, does not rent out any tank storage capacity to third parties themselves and also has no connections with other terminals for storage of Jet Fuel or any other products.